Disclaimer

DISCLAIMER

Laatst bijgewerkt op 31 december 2022  www.daisycon.com

DISCLAIMER WEBSITE

De informatie verstrekt door Tipsvoorgereedschap (“wij,” “ons,” of “onze”) op https://www.tipsvoorgereedschap.nl/ (de “Site”) is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Alle informatie op de Site wordt te goeder trouw verstrekt, maar wij geven geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, geschiktheid, geldigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid van enige informatie op de Site. ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZULLEN WIJ AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE SITE OF HET VERTROUWEN OP ENIGE INFORMATIE DIE OP DE SITE. UW GEBRUIK VAN DE SITE EN UW VERTROUWEN OP ENIGE INFORMATIE OP DE SITE IS UITSLUITEND OP EIGEN RISICO.

DISCLAIMER EXTERNE LINKS

De Site kan links bevatten (of u kan via de Site links toegestuurd krijgen) naar andere websites of inhoud die toebehoren aan of afkomstig zijn van derden of links naar websites en functies in banners of andere reclame. Dergelijke externe links worden door ons niet onderzocht, bewaakt of gecontroleerd op nauwkeurigheid, geschiktheid, geldigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid. WIJ GARANDEREN, ONDERSCHRIJVEN, GARANDEREN OF NEMEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OP ONS VOOR DE NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN ENIGE INFORMATIE DIE WORDT AANGEBODEN DOOR WEBSITES VAN DERDEN WAARNAAR VIA DE SITE EEN LINK IS OPGENOMEN OF ENIGE WEBSITE OF FUNCTIE DIE IS OPGENOMEN IN EEN BANNER OF ANDERE RECLAME. WIJ ZULLEN GEEN PARTIJ ZIJN BIJ OF OP ENIGERLEI WIJZE VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET TOEZICHT OP TRANSACTIES TUSSEN U EN DERDE AANBIEDERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN.

PROFESSIONELE DISCLAIMER

De Site kan en zal geen gereedschapsadvies bevatten. De informatie over tools wordt uitsluitend verstrekt voor algemene informatieve en educatieve doeleinden en is geen vervanging voor professioneel advies. Dienovereenkomstig raden wij u aan om de juiste professionals te raadplegen alvorens actie te ondernemen op basis van dergelijke informatie. Wij verstrekken geen enkel gereedschapadvies. HET GEBRUIK VAN OF HET VERTROUWEN OP ENIGE INFORMATIE OP DE SITE IS UITSLUITEND VOOR UW EIGEN RISICO.

AFFILIATES DISCLAIMER

De Site kan links bevatten naar affiliate websites, en wij ontvangen een affiliate commissie voor elke aankoop die u doet op de affiliate website met behulp van dergelijke links. Onze filialen omvatten het volgende:

  • Tradetracker
  • Bol.com